Čo je Hypercard?

Hypertextové programovacie prostredie pre Macintosh zavedené spoločnosťou Apple v roku 1987 a vyvinuté spoločnosťou Bill Atkinson. Model Hypercard sa skladá z kariet a zbierok kariet nazývaných komíny. Užívatelia môžu karty pripojiť spôsobom, ktorý im umožňuje prechádzať ako Rolodex. Každá karta môže tiež obsahovať tlačidlá, ktoré spúšťajú zvuk alebo video.

Softvérové ​​podmienky, SuperCard