Čo je to vstup / výstup (Input / Output)?

Alternatívne označované ako I / O, vstup / výstup je akýkoľvek softvér alebo hardvérové ​​zariadenie, ktoré je určené na odosielanie a prijímanie údajov do a z počítačového hardvérového komponentu. Napríklad počítačová myš môže byť iba vstupným zariadením, pretože môže odosielať údaje, ale nemôže prijímať žiadne dáta späť. Počítačový monitor je výstupné zariadenie, pretože môže zobraziť informácie, ale nemôže odoslať údaje späť do počítača.

Najčastejšie používaným vstupno-výstupným zariadením je pevný disk, ktorý sa nachádza v každom počítači. Používatelia a počítače však používajú aj iné vstupné / výstupné zariadenia.

Tip: Za úložné zariadenia sa považujú aj jednotky ako CD-ROM, DVD, disketová jednotka, pevný disk a jednotka USB Flash.

Aké sú vstupné / výstupné zariadenia môjho počítača?

Všetky počítače majú pevný disk, pretože bez neho nemohli fungovať. Dnes má väčšina počítačov mechaniku CD-RW alebo DVD-RW, sieťovú kartu a zvukovú kartu (alebo palubný zvuk na základnej doske), čo sú všetky vstupno-výstupné zariadenia. Niektorí ľudia považujú zvukovú kartu za viac výstupného zariadenia, ale majú aj vstupné schopnosti. Mikrofón je možné pripojiť k počítaču cez zvukovú kartu, čo umožňuje zvukovej karte prijímať zvuk (vstup) a odosielať ju do počítača.

Ak ukladáte súbory, ktoré majú byť prístupné na iných počítačoch, alebo ak chcete kopírovať súbory z jedného počítača do druhého, pravdepodobne na to použijete jednotku USB Flash.

Staršie počítače mali disketovú mechaniku a modem, ale obidva sa už používajú len zriedka a dnes sa nenachádzajú na väčšine počítačov.

Prečo počítač potrebuje vstupné / výstupné zariadenie?

Bez vstupno-výstupného zariadenia by počítače neboli schopné pristupovať k údajom a ukladať údaje. Operačný systém počítača, ako napríklad Windows alebo MacOS, je uložený na pevnom disku a je k nemu pristupovaný z počítača. Bez pevného disku nemohol počítač pristupovať k operačnému systému a nemohol fungovať.

Na prístup k internetu musí počítač používať vstupné / výstupné zariadenie, napríklad modem alebo sieťovú kartu. Bez jedného z nich sa počítač nemohol pripojiť k internetu alebo k nemu pristupovať.

  • Aký je rozdiel medzi vstupným a výstupným zariadením?

Počítačové akronymy, databázové výrazy, vstup, vstup / výstup supervízor, I / O zariadenie, I / O porty, výstup