Čo je IA-32 (Intel Architecture 32)?

Skrátka pre architektúru Intel 32, IA-32 bola prvá 32-bitová architektúra procesorov vyvinutá spoločnosťou Intel a je stále základom mnohých dnes používaných mikroprocesorov. Na začiatku bola použitá na prechod starej 16-bitovej architektúry zo 286 počítačov na nový 386 štandard. Architektúra IA-32 bola neskôr nahradená IA-64.

Počítačové akronymy, termíny CPU, procesor, štandard, x86