Čo je ICCP (Inštitút pre certifikáciu počítačových odborníkov)?

Krátky pre Inštitút pre certifikáciu počítačových odborníkov, ICCP je združenie založené v roku 1973 a sídli v Des Plaines, Illinois, USA. ICCP pomáha testovať vedomosti jednotlivcov so školením a testovaním v rôznych oblastiach súvisiacich s počítačom.

Prostredníctvom ICCP môžete získať certifikácie v oblasti business intelligence, kybernetickej bezpečnosti, správy údajov a ďalších. ICCP ponúka on-line kurzy vedené inštruktormi a samoštúdium, čo vám umožňuje vybrať si tú možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu rozvrhu.

Podmienky certifikácie, počítačové skratky