Čo je IFIP (Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií)?

Krátka pre medzinárodnú federáciu pre spracovanie informácií, IFIP bola založená v roku 1960 a je organizáciou pre oblasť spracovania počítačových informácií a informačných technológií.

Počítačové akronymy, Spracovanie informácií