Čo je to integrita?

Keď sa odkazuje na bezpečnosť siete alebo dát, integrita, tiež známa ako integrita údajov, je termín používaný na opis nedotknutých údajov. Konkrétnejšie, údaje, ku ktorým majú prístup iba tí, ktorí sú na to oprávnení. Všetky údaje, ktoré stratili svoju integritu, boli údajne ohrozené.

Parity, Bezpečnostné pojmy