Čo je Jabber?

Jabber môže odkazovať na niektorú z nasledujúcich možností:

1. Jabber je ad-free, otvorený a bezpečný instant messenger program dostupný pre Linux, Unix, Windows, MacOS X, PalmOS, ako aj iné platformy. To, čo robí Jabber jedinečným z iných komerčných IM, je možnosť, aby ktokoľvek mohol prevádzkovať Jabber server.

Spoločnosť Jabber vlastní a spravuje spoločnosť Cisco.

2. So sieťou je jabber termín používaný na opis, keď sieťový uzol prenáša paket väčší ako povolený limit. Typicky je jabber spôsobený, keď sa v sieti vyskytne chyba alebo iná chyba.

Podmienky internetu, podmienky siete, XMPP