Čo je to JSR?

JSR je inštrukcia montážneho jazyka, ktorá je skratka pre "skok na podprogram". To umožňuje, aby program znovu použil časť kódu (podprogram) vetvením do tejto časti kódu a potom sa neskôr vrátil do hlavného programu. Je funkčne ekvivalentný príkazu GOTO, ktorý sa nachádza v niektorých programovacích jazykoch.

Počítačové akronymy, programovací jazyk, programovacie termíny