Čo je LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)?

V prípade protokolu Lightweight Directory Access Protocol je protokol LDAP internetovým protokolom, ktorý beží cez protokol TCP. Bol navrhnutý na University of Michigan a je založený na X.500.

LDAP je oveľa jednoduchšia verzia X.500, a preto väčšina e-mailových klientov dnes av budúcnosti obsahuje tento protokol alebo OpenLDAP.

Active Directory, počítačové akronymy, e-mail, e-mailové podmienky, protokol