Čo je to Line Chart?

Alternatívne označovaný ako čiarový graf, riadkový graf je grafické znázornenie údajov, ktoré sú vynesené pomocou radu riadkov. Čiarové grafy zobrazujú čiary, ktoré prechádzajú horizontálne, pričom os hodnôt sa zobrazuje na ľavej strane grafu. Na nasledujúcom obrázku je príklad grafu, ktorý zobrazuje unikátnych návštevníkov počítačovej nádeje.

Ako je možné vidieť v tomto príklade, každý rok môžete ľahko vidieť nárasty a poklesy v priebehu rôznych rokov.

Grafy, riadky, tabuľky