Čo je toológia lineárnej zbernice?

Topológia lineárnej zbernice je typ sieťovej topológie, v ktorej je každé zariadenie pripojené po sebe v sekvenčnom reťazci (zobrazené vpravo). V tomto prípade je zbernica sieťovým spojením medzi zariadeniami a ak je akékoľvek spojenie v sieťovom reťazci prerušené, všetok sieťový prenos sa zastaví. Pracuje dobre pre malé siete, pretože je jednoduché nastaviť a využíva kratšie káble, pretože každé zariadenie je pripojené k ďalšiemu. Pre väčšie siete je to však zlé riešenie, pretože celá sieť sa spolieha na každé pripojenie a rýchlosť siete sa znižuje, keď sa pridáva viac zariadení.

Sieť, Podmienky siete, topológia