Čo je LPS?

LPS sa môže odvolávať na:

1. Skrátenie pre službu knižničné programy, LPS je služba ponúkaná rôznymi knižnicami, ktorá umožňuje jednotlivcom lokalizovať elektronické zdroje. Návšteva webovej stránky miestnej alebo štátnej knižnice vám umožňuje prístup k tejto službe.

2. Systém spracovania Landsat 7 je systém používaný na spracovanie obrázkov Landsat 7.

3. 12-palcový vinylový disk používaný v nahrávacích prehrávačoch. Ďalšie informácie nájdete v časti Definícia LP.

Počítačové akronymy, zvukové výrazy