Čo je číhanie?

Číhanie sa môže týkať niektorého z nasledujúcich:

1. Číhanie je termín, ktorý sa používa na označenie jednotlivca, ktorý číta online správy v diskusnom fóre alebo v diskusnej miestnosti bez účasti na tejto konverzácii.

2. Čarodejník je tiež stvorením v hre Blizzard StarCraft Brood War.

Podmienky chatu, nečinnosť