Čo je to magneto-optické záznam?

MO alebo magnetooptický záznam je spôsob ukladania a získavania dát pomocou lasera a magnetu. Laser v pohone zahrieva magnetický povrch na dostatočne vysokú teplotu, aby sa polarizácia disku mohla modifikovať magnetom pre presnejšie zapísané dáta. Keď je potrebné údaje z disku čítať, použije sa laser s nižšou intenzitou.

Podmienky CD, Magneto-optická disketa, Optický disk