Čo je to marža?

Marža sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Okraj je priestor, ktorý oddeľuje text alebo iné prvky od okraja papiera, ktorý je obyčajne upravený nastavením stránky. Väčšina programov umožňuje nastaviť horný, dolný, ľavý a pravý okraj. Štandardné nastavenia okrajov sú 1 "hore a dole a 1, 25" vľavo a vpravo.

Vyššie uvedený obrázok je príkladom dokumentu s každým z okrajov zobrazeným červenou farbou.

Ako ovplyvňuje nastavenie okrajov text?

Zvýšením veľkosti okrajov znížite voľné miesto na stránke, ktorú môže text zaberať. Inými slovami, stránka s väčšími okrajmi má menej miesta na text. Ak zmenšíte veľkosť okrajov, stránka môže prijať viac textu.

2. S CSS je okraj prázdne miesto okolo prvku alebo iného objektu na webovej stránke. Obrázok uvedený nižšie pomáha demonštrovať rozdiel medzi výplňou a okrajom pri práci s CSS. Ako je vidieť, vypchávka je na hranici a okraj je mimo hranice.

Bezokrajová tlač, odkvap, zarovnanie, nastavenie stránky, podmienky tlače, termíny typografie, podmienky webového dizajnu, podmienky procesora Word