Čo je Max?

Max môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Max je krátky pre maximalizáciu.

2. Skrátené na maximum, max je Microsoft Excel a tabuľkový vzorec na vyhľadanie maximálnej hodnoty v rozsahu buniek. Napríklad nižšie uvedený vzorec nájde maximálnu hodnotu v bunkách A1 až A10. Ak by tieto bunky mali hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, výsledok by sa vrátil "10", pretože je najväčšou alebo maximálnou hodnotou vo všetkých bunkách.

 = Max (A1: A10) 

Tip: Ak by ste chceli získať maximum namiesto maxima, použili by ste funkciu min.

Počítačové skratky, vzorec Excel, softvérové ​​podmienky, tabuľkové termíny