Čo je to mnemotechnická pomôcka?

Mnemotechnická pomôcka je vizuálna alebo sluchová pomôcka, ktorá pomáha jednotlivcovi niečo si spomenúť. V počítačoch sa často používajú mnemotechniky na zapamätanie skratky. Napríklad, mnohé možnosti menu sa zobrazia s podčiarknutým znakom, ktorý predstavuje tlačidlo, ktoré sa má stlačiť na prístup k tomuto menu alebo možnosti. Klávesová skratka pre otvorenie menu Súbor je F, čo znamená "súbor". Stlačením klávesovej skratky Alt + F alebo Command + F sa dostanete do ponuky súborov pomocou klávesnice. Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť príklad mnemotechniky.

Backronym, Klávesová skratka, Podmienky operačného systému