Čo je to MSN (Microsoft Network)?

Skrátka pre Microsoft Network, MSN je Microsoft Internetové služby a ISP riešenie pre užívateľov na internete, a tých užívateľov, ktorí chcú pripojiť k internetu. Mnohé služby MSN online sú alebo už boli migrované na novú službu Windows Live.

Počítačové akronymy, internetové výrazy, ISP, Windows Live