Čo je to CD-R s viacerými reláciami?

Viacero relácií CD-R diskov bolo prvýkrát implementovaných spoločnosťou Kodak, aby umožnili zapisovanie diskov CD-R až do úplného zaplnenia disku CD. Podobne ako pri tradičných CD-R diskoch nemôžete vymazať dáta po ich zapísaní na disk, ale ten istý disk je možné použiť až do úplného zaplnenia disku. Ak chcete čítať všetky relácie na disku CD-R, musíte mať mechaniku CD-ROM kompatibilnú so štandardom XA alebo XA, takže disky vytvorené pomocou tejto techniky nemusia fungovať na všetkých počítačoch. Ak jednotka nie je kompatibilná, váš prístup je obmedzený na údaje zaznamenané v prvej relácii.

Poznámka: Pri vytváraní disku pomocou softvéru na napaľovanie diskov CD môžete dostať možnosť ukončiť reláciu, ktorá zapíše prázdne údaje do zvyšku disku, čím sa stane nečitateľnou. Toto "finalizuje" disk. Ak však budete chcieť neskôr napísať ďalšiu reláciu do zostávajúceho miesta na disku, nezatvárajte reláciu - ponechajte ju "otvorenú", ktorá pri zapisovaní disku ignoruje všetky nevyužité miesta.

Podmienky CD-R, CD