Čo sú miesta v sieti?

Miesta v sieti nahradí položku Sieťové miesta v systéme Windows na prezeranie dostupných sieťových pripojení, počítača a zariadení. V nastavení domácej siete môžu funkcie Miesta v sieti zobraziť ostatné počítače, sieťové tlačiarne a ďalšie sieťové prostriedky. V kancelárskom prostredí môže zobrazovať počítače, servery a sieťové tlačiarne v lokálnej pracovnej skupine používateľov. S vydaním operačného systému Microsoft Windows Vista a Windows 7 bola funkcia Moje miesta v sieti premenovaná na sieť .

Na pracovnej ploche systému Windows sa môže nachádzať ikona pre ikonu Okolité siete, Miesta v sieti alebo Sieť a je dostupná aj prostredníctvom Prieskumníka Windows.

Sieť, Podmienky siete