Čo je to NDAS?

NDAS, čo znamená skratka Network Direct Attached Storage, je komerčný sieťový úložný systém. Spája rôzne digitálne pamäťové médiá (pevné disky a flash pamäte, alebo napríklad) cez sieť, zvyčajne Ethernet. Využíva protokol LPX (lean packet exchange) na prenos dát po sieti, ktorý má niektoré výhody výkonu. Pretože pakety používané v LPX komunikáciách nepodporujú smerovanie, NDAS je obmedzený len na pripojenie cez LAN.

Počítačové akronymy, hardvérové ​​podmienky, sieť, pamäťové médiá