Čo je nelineárne?

Akékoľvek vyhľadávanie alebo prístup k údajom, ktoré sa nevyskytujú v konkrétnom poradí. Napríklad priamy prístup alebo náhodný prístup sú nelineárne . V digitálnom videu je NLE (nelineárny editor) softvér, ktorý sa používa na vkladanie, úpravu alebo odstraňovanie častí videa v ktoromkoľvek bode bez toho, aby ste museli začať od začiatku.

Lineárne, softvérové ​​podmienky