Čo je to NTP (Network Time Protocol)?

Skrátené pre Network Time Protocol, NTP je protokol zavedený v roku 1988, ktorý sa používa v počítačových sieťach na synchronizáciu času počítačov a sieťových zariadení. NTP verzia 1 je definovaná v RFC 1059, NTP verzia 2 je definovaná v RFC 1119 a NTP verzia 3 je definovaná v RFC 1305.

Počítačové akronymy, Sieťové podmienky, Protokol, Čas