Čo je Orly (Oh naozaj)?

Zkratka pre Oh naozaj, orly, alebo o rly sa používa v chatových miestnostiach, hrách a textovej komunikácii ako odpoveď na komentár. Často je sprevádzaná sova alebo podobný obrázok, je to sarkastická reakcia neveriacky.

Užívateľ1: Ding! Nakoniec som spravil level 60. User2: orly User1: yep! User2: grats! User1: čo znamenajú graty?

Užívateľ2: gratulujeme!

Ľudia tiež začínajú používať yrly, alebo ya rly, čo je pre áno, naozaj . Tiež, ya wai môže byť použitý pre "áno spôsobom."

Podmienky pre chat, Podmienky hry, Meme