Čo je OVR (Overtype Mode)?

Alternatívne označovaný ako OVR v programe Microsoft Word, režim overtype je textový režim, ktorý prepíše text napravo od kurzora ako typy používateľov. Tento režim, ak je podporovaný, sa zvyčajne zadáva a ukončuje stlačením klávesu Insert.

V príklade zobrazenom na tejto stránke môžete vidieť každý režim v akcii. V režime overtype, keď sa testuje typ, prepíše počítač tak, aby sa stal test ter s prepísaným textom.

Počítačové akronymy, Insert, Insert mode, Microsoft Word, Word proces termíny