Čo je plagiátorstvo?

Pojem plagiátorstvo sa používa na opis úkonu, pri ktorom sa pracuje s iným človekom a vyhlasuje ho za váš. Aby sa zabránilo plagiátorstvu, buď citujte pôvodnú prácu a uveďte zdroj, alebo parafrázujte časť, ktorú chcete pridať do dokumentu.

Obchodné podmienky, Podvádzanie, Citácia, Autorské práva