Čo je to Pop-under?

Pop-under je termín používaný na opis okna, ktoré sa otvorí za aktívnym programovým oknom na obrazovke počítača. Užívateľ môže napríklad prezerať webovú stránku pomocou internetového prehliadača a za oknom sa môže otvoriť kontextové okno. Okno pop-up by nebolo viditeľné, kým sa okno internetového prehliadača nezmení alebo nezavrie.

Najbežnejším použitím pop-under okien je zobrazovanie reklám pre používateľov počítačov. Sú menej rušivé, pretože sa nezobrazujú v hornej časti aktívneho okna programu. Užívatelia však stále mohli kliknúť na jeden omylom pri minimalizovaní alebo zatváraní aktívneho okna programu bez toho, aby si to uvedomovali.

Vyskakovacie okno je podobné kontextovému oknu, ktoré sa otvorí a zobrazí sa nad horným oknom aktívneho okna programu.

Reklama, internetové výrazy, Pop-up