Čo je to Port Triggering?

Spúšťanie portov je konfigurácia smerovania, v ktorej brána firewall pri spustení špecifickou udalosťou siete otvorí uzavretý sieťový port. Napríklad počítač v bráne firewall odosielajúci odchádzajúcu komunikáciu na porte 1234 môže spustiť bránu firewall, aby otvoril port 2345 pre prichádzajúcu prevádzku.

Podmienky siete, Port