Čo je prenosnosť?

Prenositeľnosť sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Termín používaný na opis objektu, ktorý sa dá ľahko presunúť, napríklad prenosný počítač.

2. Keď sa odkazuje na počítačový softvér, prenosnosť sa týka toho, ako ľahko sa dá softvérový program presúvať medzi počítačovými operačnými systémami.

Externé, Prenosné počítače, Softvérové ​​podmienky