Čo je programátor?

Programátor môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Alternatívne označovaný ako programátor alebo vývojár softvéru, programátor je jednotlivec, ktorý píše kód alebo vytvára softvér pre život. Mnohí programátori, ktorí programujú na povolanie, majú vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatiky. Kým sa každá úloha líši, väčšina programátorov je zodpovedná za vytvorenie softvérového programu alebo častí programu, problémy s ladením alebo pridanie do programu.

Kto bol prvý počítačový programátor?

Ada Lovelace je považovaná za prvého počítačového programátora na svete.

2. Programátor je dánsky preklad pre priečinok Windows Program Files.

Obchodné podmienky, konzultant, vývojár, inžinier, program, programovanie, programovací jazyk, programovacie termíny, systémový analytik, technik