Čo je to proprietárny softvér?

Proprietárny softvér sa môže týkať niektorého z nasledujúcich:

1. Proprietárny softvér, známy aj ako softvér s uzavretým zdrojom, je softvér chránený autorskými právami, ktorý zakazuje redistribúciu alebo úpravu svojho programu. Právne informácie o programe nájdete v licenčnej zmluve.

2. Proprietárny softvér je tiež softvér určený na prácu na konkrétnej hardvérovej platforme alebo operačnom systéme.

Obchodné podmienky, proprietárne