Čo je QT?

QT môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. GUI softvérová sada nástrojov vyvinutá spoločnosťou Trolltech, predtým známa ako Quasar Technologies. Zahŕňa knižnicu triedy C ++ a nástroje pre vývoj a internacionalizáciu na rôznych platformách.

2. Skratka pre Quick Time .

3. Zkratka pre ukončenie hovorenia, QT sa používa v textovej komunikácii, aby povedal inému používateľovi, aby prestal hovoriť.

4. Chat slang pre roztomilé alebo Cutie, QT je tiež používaný v textovej komunikácie ako spôsob, ako povedať inému užívateľovi, že sú roztomilé.

Podmienky chatu, výrazy programovania, QFT