Čo je karanténa?

Karanténa je akcia niektorých antivírusových skenerov. Keď sa súbor (napríklad malware alebo vírus) umiestni do karantény, súbor sa presunie na miesto na disku, kde ho nemožno vykonať. Užívatelia, ktorí sa zaujímajú o obsah alebo údaje v infikovanom súbore, by mali infikovaný súbor umiestniť do karantény, takže všetky dôležité údaje majú šancu na obnovenie.

Ak nie je možné odstrániť alebo vyčistiť vírusový súbor alebo súbor s infikovanými údajmi, môže byť potrebné umiestniť ho do karantény. V tomto prípade bude súbor karantény presunutý na miesto, kde nemôže infikovať zvyšok počítača a chrániť systém, aj keď súbor nemožno vyčistiť alebo vymazať.

Podmienky bezpečnosti