Čo je to presmerovanie?

Presmerovanie sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Presmerovanie popisuje proces odosielania signálu, údajov alebo iných informácií na alternatívne miesto. Niektoré príklady presmerovania odosielajú údaje určené pre jednu jednotku na inú jednotku alebo posielajú užívateľa, ktorý navštevuje webovú stránku, na inú webovú stránku.

2. Keď sa odkazuje na niečo škodlivé alebo keď váš prehliadač alebo vyhľadávanie je presmerovanie vás niekde nechcete byť, je to len únos.

3. Nakoniec, presmerovanie sa môže vzťahovať aj na to, kedy je výstup príkazov odoslaný na alternatívny výstup. Napríklad v príkazovom riadku systému MS-DOS alebo Windows môžete zadať nasledujúci príkaz na presmerovanie výstupu príkazu dir do súboru example.txt.

dir> example.txt

301, 302, Väčší ako, Hijack, Softvérové ​​podmienky, podmienky webového dizajnu