Čo je aplikácia Remote Media Streaming?

Funkcia zavedená vo Windows 7, ktorá umožňuje užívateľovi pristupovať k hudbe, fotografiám a videám uloženým na ich PC z iného miesta.

Ako môžem streamovať?

Ak chcete používať túto funkciu, obidva počítače musia používať systém Windows 7. Ak chcete pristupovať na vzdialený prenos médií, prejdite do prehrávača Windows Media Player 12, vstúpte do ponuky Stream, potom počítaču poskytnite online ID a môžete začať streamovať.

Podmienky siete, Windows Media Player