Čo je Repaginate?

Repaginate je termín používaný na opis procesu resetovania prestávok stránky v rámci dokumentu. Repaginácia môže byť potrebná, ak boli nesprávne nastavené, keď sa zmenil formát stránky alebo sa zmenila určená tlačiareň. Pri novom softvéri, ak sa zmenil formát stránky, sa tento proces vykonáva automaticky.

Paginácia, podmienky tlače, podmienky procesora programu Word