Čo je to Retrieve?

Termín používaný na opis procesu vyhľadávania, lokalizácie a vrátenia údajov. Používateľ môže napríklad načítať dokument v počítači, ktorý sa má zobraziť alebo upraviť.

Tip: Pri načítavaní niečoho z internetu preberáte súbor.

Hľadanie, vyhľadávanie, softvérové ​​podmienky