Čo je to RPG?

RPG môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Krátka hra na hranie rolí, RPG je hra, kde hráči konajú inú realitu. Na počítači sa tieto hry často označujú ako CRPG alebo počítačové hry na hranie hier .

2. Skrátené pre generátor reportových programov, RPG je programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou IBM v 60-tych rokoch na zjednodušenie kódovania pre podnikové aplikácie.

3. Krátke pre generátor rastrových vzorov, RPG je sada elektronických obvodov, ktoré konvertujú rastrové vzory na bitové vzory.

Počítačové akronymy, D&D, Herné termíny, MMORPG, Termíny programovania