Čo je RSA (Rivest, Shamir, Adelman)?

Skrátka pre Rivest, Shamir, Adelman, RSA je šifrovací systém vyvinutý spoločnosťou Ron Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman v spoločnosti RSA Data Security, Inc, ktorá je teraz súčasťou EMC.

RSA pracuje tak, že vynásobí dve prvočísla spoločne, aby vytvorila semprime, ktorý vytvorí verejný kľúč. Pre niekoho, kto správu dešifruje, by museli určiť dve prvočísla použité na vytvorenie poloprime. Pri veľkých prvočíselách je extrémne zložité a časovo náročné určiť tieto dve čísla.

Algoritmus, počítačové skratky, šifrovanie, kryptografia verejného kľúča, bezpečnostné výrazy