Čo je SaaS BI?

SaaS BI ( softvér-as-a-service business intelligence ) je model dodávania pre aplikácie business intelligence, ktorý ich implementuje ako cloud službu. Niekedy sa tiež nazýva business intelligence na požiadanie alebo cloud business intelligence . SaaS BI poskytuje obchod s analýzou podrobností o silných a slabých stránkach organizácie, ale jej implementácia SaaS dáva výhodu nulových nákladov na hardvér a údržbu.

Obchodné podmienky, SaaS ERP, softvérové ​​podmienky