Čo je to satelit?

Človek vyrobený objekt, ktorý bol umiestnený na obežnú dráhu Zeme. Prvý satelit, Sputnik 1, spustil Sovietsky zväz v roku 1957. Dnes existujú vo vesmíre stovky satelitov, ktoré uľahčujú mnohé služby po celom svete, vrátane GPS, globálnej topografie a bezdrôtovej komunikácie. Ilustrácia zobrazuje satelity okolo Zeme a ich prijímajúce pokrmy na rôznych kontinentoch.

DSS, GPS, Podmienky siete, Satelitný počítač, Wi-Fi, XM