Čo je to polovodič?

Materiály, ktoré majú úroveň odporu medzi vodičmi a izolátorom, sa označujú ako polovodiče . Sú celkom bežné, nachádzajú sa takmer vo všetkých elektronických zariadeniach. Dobrými príkladmi polovodičových materiálov sú germánium, selén a kremík. Kremík sa používa vo väčšine polovodičov pre počítačové a elektronické súčiastky, ako sa považuje za najlepší polovodičový materiál.

Kvalita polovodiča sa meria ako hodnota elektrickej vodivosti, čo je spôsob, akým materiál vedie elektrinu. S rastúcou teplotou v polovodiči sa jeho vodivosť zvyšuje v dôsledku zníženia odporu materiálu.

Mnoho spoločností vyrába polovodiče, vrátane Intel, Qualcomm, Samsung Electronics, Texas Instruments a Toshiba.

Komponenty a zariadenia, ktoré používajú polovodiče

Príklady komponentov a zariadení, ktoré využívajú polovodiče a polovodičové materiály, zahŕňajú:

Vodič, Elektronické termíny, Izolátor