Čo je to podpísanie?

V informatike označuje podpísanosť typu údajov, či premenná tohto typu môže byť záporným číslom. konkrétne:

  • Ak je číselná premenná "unsigned", môže predstavovať iba kladné číslo alebo nulu.
  • Ak je číselná premenná "podpísaná", môže tiež predstavovať záporné číslo, pretože jeden z bitov údajov je určený na reprezentáciu "pozitívny" alebo "negatívny".

Napríklad podpísaný osembitový číselný typ môže predstavovať čísla -127 až 127. Sedem bitov sa používa na binárne zobrazenie nula ( 0000000 ) až 127 ( 1111111 ) a jeden z bitov predstavuje, či je číslo pozitívne alebo negatívne. Naopak, nepodpísaný osembitový typ môže predstavovať čísla 0 ( 00000000 ) až 255 ( 11111111 ).

Typ údajov, výrazy programovania