Čo je to Smart Dust?

Inteligentný prach označuje veľmi malé počítače (mikropočítače alebo nanopočítače), ktoré sa používajú na monitorovanie pohybu, teploty, osvetlenia a ďalších faktorov prostredia. Cieľom dizajnérov inteligentných prachových strojov je vybudovať zariadenie, ktoré je menšie ako vločka. Zatiaľ čo inteligentné zariadenia na ochranu pred prachom sú stále novo sa vyvíjajúcou technológiou, súčasným cieľom je navrhnúť jednotku, ktorá má veľkosť jedného kubického milimetra. Tieto zariadenia potrebujú energiu a súčasná myšlienka je poskytnúť typ solárneho panela alebo dokonca komponent, ktorý umožňuje týmto malým zariadeniam premeniť teplo na energiu. Keďže zber dát je bez zberu k ničomu, tieto jednotky komunikujú údaje prostredníctvom rádiových vĺn a môžu dokonca zachytávať signály, ktoré sú zachytené z blízkych televíznych veží.

Hardvérové ​​termíny, mikropočítač, nanopočítač, RF