Čo je softvérové ​​inžinierstvo?

Softvérové ​​inžinierstvo je programovanie a výroba, ktorá ide do procesu vývoja softvéru. Softvérové ​​inžinierstvo zvyčajne zahŕňa plánovanie, navrhovanie a pokračovanie vývoja a údržby softvérovej aplikácie.

Ako sa môžem stať softvérovým inžinierom?

Aby ste sa stali softvérovým inžinierom, vyžadujú pevné pochopenie počítačového programovania. V ideálnom prípade by ste sa pri učení programovacieho jazyka chceli naučiť jazyk, ktorý spoločnosť používa. Učenie väčšiny programovacích jazykov vám však poskytuje veľa základných programovacích princípov, ktoré sú potrebné pre väčšinu jazykov.

  • Ako vytvorím počítačový program?

Termíny programovania, softvér