Čo je SOP?

SOP môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátka pre super operátora, SOP je druhým najvyšším privilegovaným užívateľom v IRC (za zakladateľom), ktorý je schopný udeľovať práva ostatným používateľom a kontrolovať chatový kanál.

2. SOP je tiež akronymom pre štandardný operačný postup, ktorý je súborom pravidiel a pokynov, ktoré v prípade ich následkov budú mať za následok dokončenie úlohy. Napríklad, keď zavoláte zákaznícky servis, agent na telefónnej linke dodržiava štandardný operačný postup spoločnosti na vyriešenie vašej otázky.

AOP, Obchodné podmienky, Počítačové akronymy, HOP, Pokyny, IRC, Manuál, Op, Softvérové ​​podmienky