Čo je to SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)?

Skrátka pre protokol Secure Socket Tunneling Protocol, SSTP je typ VPN tunelu, ktorý využíva kanál SSL 3.0 na vysielanie PPP alebo L2TP prevádzky. SSL umožňuje prenos a šifrovanie dát, ako aj kontrolu integrity premávky. Vďaka tomu môže SSTP prejsť cez väčšinu firewallov a proxy serverov pomocou SSL kanála cez TCP port 443.

SSTP je k dispozícii na použitie v prostredí Windows (od Windows Vista SP1), v RouterOS av SEIL (od verzie firmvéru 3.50). SSTP je možné použiť s autentifikáciou Winlogon alebo smart card, politikami vzdialeného prístupu a klientom Windows VPN, pretože je integrovaný s architektúrou RRAS. Rovnako ako u iných tunelovacích protokolov IP-over-TCP, aj SSTP funguje dobre len vtedy, ak je na sieťovom prepojení dostatočná šírka pásma, ktorá nie je tunelovaná. Ak nie je k dispozícii dostatok šírky pásma, časovače TCP tunelovaných spojení pravdepodobne vypršia, čo spôsobí veľký pokles výkonu SSTP.

Počítačové skratky, Podmienky siete