Čo je synonymum?

Synonymum môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Vo všeobecnosti synonymum označuje dve slová s rovnakým významom. Napríklad, keď sa odkazuje na počítače, údaje sa často považujú za synonymum pre informácie.

Tip: V programoch, ktoré majú tezaurus, napríklad Microsoft Word, môžete použiť synonymum ľubovoľného slova.

  • Aký je rozdiel medzi údajmi a informáciami?

2. Keď sa odkazuje na SQL, synonymum je alias pre funkciu, snímku, tabuľku alebo zobrazenie.

Skratka, Akronym, Antonym, Databázové výrazy, Tezaurus