Čo je krádež?

Vo všeobecnosti sa krádež týka protiprávneho konania, ktorým je niečo, čo vám nepatrí a ktoré vám nebolo slobodne dané. Nasledujúce typy krádeží sa týkajú počítačov, výpočtových zariadení a osobne identifikovateľných informácií.

Príklady krádeže počítačov

  • Krádež údajov
  • Krádež identity
  • TheftGuard

Con, Phishing, Ochrana osobných údajov, Bezpečnostné podmienky