Čo je programovací jazyk tretej generácie?

Programovací jazyk tretej generácie ( 3GL ) je programovací jazyk, ktorý je nezávislý od stroja. Programy napísané v 3GL môžu byť skompilované tak, aby bežali na mnohých rôznych zariadeniach. Porovnajte to s programovacím jazykom prvej generácie (strojový kód) alebo programovacím jazykom druhej generácie (jazyk montáže). V týchto jazykoch je program napísaný špeciálne pre určitý typ CPU a inštrukčnú sadu.

3GLs sa prvýkrát objavil v 50. rokoch s vývojom FORTRAN, ALGOL a COBOL. Tieto jazyky sú považované za „vysokoúrovňové“, aj keď sú oveľa nižšou úrovňou ako moderné programovacie jazyky na vysokej úrovni, ako napríklad C ++, Ruby a JavaScript.

Termíny programovania